Huisvuilboete wordt 115 euro

De kosten van de handhaving door Stadstoezicht, het transport en afvoeren van het huisvuil en de administratieve afwikkeling bedragen 115 euro. Onder het motto de vervuiler betaalt, heeft Stadstoezicht besloten het huidige tarief van 59 euro per 1 februari te verhogen naar 115 euro. Ook de kosten van het verwijderen van hondenpoep wordt verhoogd naar 115 euro. In het afgelopen jaar werd 17.000 keer een huisvuilboete opgelegd.

Bestuursdwang
Voor het in rekening brengen van de opruimkosten van verkeerd aangeboden huisvuil wordt door de stadswachten spoedeisende bestuursdwang toegepast, beter bekend onder de naam huisvuilboete. Stadswachten controleren in alle Rotterdamse wijken op verkeerd aangeboden huisvuil. Stadstoezicht heeft de kosten voor de inzet van personeel en materieel, het transport en afstorten van het aangetroffen vuil, de administratieve afwikkeling en de inning door Gemeentebelastingen opnieuw berekend. Uit deze berekening bleek dat deze kosten zijn gestegen tot 115 euro.

Vervuiler betaalt
Om de handhaving op het verkeerd aanbieden van huisvuil kostendekkend te maken heeft Stadstoezicht, onder het motto ‘de vervuiler betaalt’, besloten de huisvuilboete met ingang van 1 februari 2010 te verhogen van 59 euro naar 115 euro. Tegelijk worden de opruimkosten voor het verwijderen van hondenpoep ook verhoogd naar 115 euro, dit was € 113,50.

350 ton illegaal huisvuil
Voor de handhaving op het verkeerd aanbieden van huisvuil maakt Stadstoezicht gebruik van 17 speciale transportvoertuigen. Stadswachten rijden met deze ‘veegwagens’ door alle wijken en zij hebben in het afgelopen jaar 350.000 kilo verkeerd aangeboden huisvuil op straat aangetroffen. In totaal werden 17.000 huisvuilboetes uitgeschreven.