I love RZ pen in de Muiderkerk

Wat geef jij door op 28 januari?¡¦, was de vraag aan bewonersgroepen op de praktijkdag van het Landelijk Steunpunt Aandachtswijken.

Zij organiseerden een bijeenkomst over bewonersinitiatieven waar van elkaar geleerd kon worden. Drie jaar is er veel geld aan bewonersinitiatieven uitgegeven. En er zijn duizenden projecten uitgevoerd. Projecten die bewoners zelf bedacht en uitgevoerd hebben. Initiatieven om de wijk leuker te maken en/of mensen in de wijk zich meer betrokken te laten voelen in hun wijk. Van een culturele week voor basisschoolkinderen, via nestkastjes tot taalcursussen: er is heel veel georganiseerd.
Na die drie jaar vond men het tijd de balans op te maken. Dat deden ze samen. En iedereen die betrokken is of is geweest, werd uitgenodigd om zijn waardevolle informatie door te geven.
Wat werkt en wat niet? Waarom werken dingen wel of niet?
De datum was 28 januari 2011 en de bijeenkomst werd gehouden in de sfeervolle Muiderkerk in de Amsterdamse Dapperbuurt. In die buurt zijn veel succesvolle bewonersinitiatieven uitgevoerd.

De dag stond in het teken van delen en leren. De bewoners konden van te voren naar het interactieve platform kijken op internet: www.bewonersbudgetten.nl en een bijdrage leveren.

De lijst van deelnemers werd afgevinkt met een speciale balpen met ‘I love RZ’ erop. Die boodschap werd dus vrijdag 28 januari in ieder geval doorgegeven.
Ook daar houden ze van Rotterdam Zuid.

De bezoekers konden deelnemen aan verschillende workshops, bijvoorbeeld een rondwandeling door de Dapperbuurt. Maar er was ook een workshop over de besluitvorming. In die deelbijeenkomst werd gekeken naar de manier waarop de besluitvorming over de aanvragen van Charlois in Actie! plaatsvindt. Charlois in Actie, oftewel het participatiebudget, waaruit onder andere de klokken van de Bavokerk zijn opgeknapt, werkt met een advies van bewoners.

Dat advies komt tot stand met sociocratische besluitvorming.

Er is in Pendrecht nog tot 1 juli 2011 de gelegenheid om aanvragen te doen voor Charlois in Actie!
Hoe het verder gaat met de participatie budgetten?

Er klonken op de bijeenkomst sombere geluiden. Van het huidige kabinet en de nieuwe minister voor stedelijke vernieuwing, Piet Hein Donner, wordt niet verwacht dat de inzet van Ella Vogelaar en Eberhard van der Laan in wijken als Pendrecht voortgezet zal worden.