Informatiebijeenkomst voor bewonersorganisaties bij deelgemeente Feijenoord

De politiek was verbaasd over de brief die bewonersorganisaties onlangs schreven aan minister Donner. Zij willen met hem praten zonder de deelgemeentelijke en gemeentelijke politici erbij. Zij voelen zich niet gehoord in de plannen voor Rotterdam Zuid onder de titel Kwaliteitssprong op Zuid. Het plan wordt maandag 19 september door de minister, politiek en bewoners ondertekend.
In een volle deelgemeentevergaderzaal op Feijenoord gaf wethouder Hamit Karakus een toelichting over het rapport van de heren Deetman en Mans dat eerder in april gepresenteerd was en waarin beloofd werd dat er in september een plan van aanpak zou liggen.

Dat plan is met stoom en kokend water gemaakt. En is een Nationaal Programma Zuid en gaat wellicht verder onder de noemer Zuid Werkt! Er is met 20 partners aan het programma gewerkt en de bewonersadviesraad van Pact op Zuid is betrokken geweest bij het programma en bij de behandeling in de raadscommissie. Het werd 26 augustus in de ministerraad gepresenteerd en op 16 september in het kabinet behandeld.
Op 19 september wordt het programma ondertekend.

Het gaat er om om 20 jaar samen te werken op Zuid. Het programma wordt na de ondertekening vertaald in uitvoering.

Of het gevoel van niet gehoord zijn door de bewonersorganisaties daarmee weggenomen is, blijft de vraag. Vanuit de deelgemeentebestuurders kwam overigens het geluid dat zij ook niet echt betrokken waren bij het maken van het programma.

De wethouder deed een beroep om de kansen die ‘Zuid Werkt’ biedt samen aan te grijpen.

Hij werd na afloop geïnterviewd door een NOS journalist en deed daar ongetwijfeld opnieuw dezelfde oproep.