Informatiebijeenkomst voor de Kinderfaculteit

Om de Kinderfaculteit in werking te laten gaan zijn vele handjes nodig. Dinsdagmiddag was er een bijeenkomst met toekomstige medewerkers. Er is een heel corps van vrijwilligers nodig.
Samen met Nathalie Helling en Charlotte van het Werkplein bereidde Bien Hofman een bijeenkomst voor toekomstige medewerkers aan de Kinderfaculteit voor. De bijeenkomst vond plaats in de Toneelwinkel Pendrecht.

21 belangstellenden meldden zich in de winkel van het Pendrecht Theater.

Toen het ijs eenmaal gebroken was werd het een levendige markt waaruit interesse bleek om mee te doen aan de Kinderfaculteit.

Dat deed het drietal niet alleen overigens. Joke, Gerda, Marion, Zilla en Jenny hielpen hen daarbij.

Na afloop werd er teruggekeken op een succesvolle informatiebijeenkomst.