Informatiemarkt over verbreding A15

Rijkswaterstaat organiseert op dinsdag 14 juli een informatiebijeenkomst in Charlois waar u terecht kunt met vragen over het Ontwerp-Tracébesluit A15 Maasvlakte-Vaanplein. Deskundigen van Rijkswaterstaat zullen hierbij aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden. De informatiemarkt heeft het karakter van een inloopbijeenkomst. In Boerderij de Kapel, Kapelburg 298 op dinsdag 14 juli van 19.00 – 21.00 uur.
Er werden onlangs vragen gesteld, of er voor de bewoners aan de noordkant van de A15 ook de moeglijkheid was om mee te praten over de werkzaamheden aan deze weg en het treffen voor voorzieningen om overlast in te dammen. Die mogelijkheid is er op dinsdag 14 juli in de Kapelburg.

Rijkswaterstaat organiseert op dinsdag 14 juli een informatiebijeenkomst in Charlois waar u terecht kunt met vragen over het Ontwerp-Tracébesluit A15 Maasvlakte-Vaanplein. Deskundigen van Rijkswaterstaat zullen hierbij aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden. De informatiemarkt heeft het karakter van een inloopbijeenkomst.

Het Ontwerp-Tracébesluit A15 Maasvlakte-Vaanplein gaat over de aanpassingen aan de A15 die moeten zorgen voor betere bereikbaarheid en veiligheid. Op onze website www.rijkswaterstaat.nl/a15mava vindt u meer informatie over het proces en de voorgenomen maatregelen. Ook kunt u hier het gehele Ontwerp-Tracébesluit downloaden.

Van 30 juni tot en met 10 augustus 2009 ligt het Ontwerp-Tracébesluit A15 Maasvlakte-Vaanplein ter inzage. Het Ontwerp-Tracébesluit doorloopt een inspraakprocedure overeenkomstig de Tracéwet en de Algemene wet bestuursrecht. Op grond daarvan kunt u in deze periode uw mening geven over de inhoud van het Ontwerp-Tracébesluit.

Waar: Boerderij de Kapel, Kapelburg 298
Wanneer: Dinsdag 14 juli
De inloop is van 19.00 – 21.00 uur.