Inspraak over Welstandsparagraaf Pendrecht–Zuid

De komende jaren staat er in Pendrecht Zuid heel wat te gebeuren. Woonstad Rotterdam bouwt hier in de nabije toekomst namelijk meer dan 500 nieuwe woningen. Van 22 januari tot em met 5 maart ligt de Welstandsparagraaf ter inzage en kunt u uw mening hierover geven.
De deelgemeente Charlois organiseert rond deze Welstandsparagraaf een inspraakbijeenkomst. Deze wordt gehouden op woensdag 28 januari 2009 om 19.30 uur in het deelgemeentekantoor, Boerhaavestraat 11. Tijdens deze bijeenkomst kunt u uw mening geven over de Welstandsparagraaf.
De komende jaren staat er in Pendrecht Zuid heel wat te gebeuren. Woonstad Rotterdam bouwt hier in de nabije toekomst namelijk meer dan 500 nieuwe woningen. Van 22 januari tot em met 5 maart ligt de Welstandsparagraaf ter inzage en kunt u uw mening hierover geven.

De zogenoemde “Transformatiezone” omvat ruwweg het gebied tussen de Sliedrechtstraat, de Oolgensplaatweg, de Abbenbroekweg en Ossenisseweg en de Kamperlandsingel. Bij het plangebied hoort ook de locatie aan de Rilland Bathstraat ten zuiden van de Ossenisseweg.

Om al deze woningen goed in te passen in hun omgeving is er een Stedenbouwkundig plan opgesteld. Dit plan zorgt voor samenhang en afstemming van de verschillende bouwplannen. De Welstandsparagraaf sluit hierop aan en biedt regels waarmee beoordeeld kan worden in welke mate een plan binnen het gebied past.

Inspraakbijeenkomst

De deelgemeente Charlois organiseert rond deze Welstandsparagraaf een inspraakbijeenkomst. Deze wordt gehouden op woensdag 28 januari 2009 om 19.30 uur in het deelgemeentekantoor, Boerhaavestraat 11. Tijdens deze bijeenkomst kunt u uw mening geven over de Welstandsparagraaf.

Naast een korte toelichting op de Welstandsparagraaf wordt ook een toelichting gegeven op het Stedenbouwkundig plan Transformatiezone Pendrecht.

Ter inzage

De Welstandsparagraaf Transformatiezone Pendrecht ligt van 22 januari 2009 tot en met 5 maart 2009 formeel ter inzage op het deelgemeentekantoor. Het kantoor is geopend op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Gedurende deze termijn kan eenieder schriftelijke zienswijzen hiertegen naar voren brengen bij het dagelijks bestuur van de deelgemeente Charlois, Postbus 5410, 3008 AK Rotterdam. Na telefonische afspraak (010 4107 420) kunnen zienswijzen ook mondeling naar voren gebracht worden (zie ook de kennisgeving elders in deze krant).