Jan en Tineke van der Meer kregen samen een lintje

Samen met 8 andere Barendrechtenaren kregen Tineke van der Meer-De Bruijn en Jan van der Meer beiden een lintje. Naast hun activiteiten in de Open Hofkerk in Pendrecht hebben de beide echtelieden een reeks van activiteiten op hun conduite-ataat staan.

Op de website van de gemeente Barendrecht worden ze als volgt benoemd:

Mevrouw T.J. van der Meer-De Bruijn zette zich van 1968 tot 1993 op allerlei fronten in voor de kerk in Oud-Beijerland. Ze was mede-oprichter van de Buitengewone Wijkgemeente en gaf leiding aan de plaatselijke Kinderkerk. Als het om de kerk gaat, kijkt mevrouw Van der Meer over de grenzen heen. Naast contacten met families in Oost-Duitsland organiseerde zij jaarlijks bezoeken aan de Bibelwoche in Berlijn. In de periode van 1977 tot 1985 was zij leidster bij de scouting, medewerkster bij de speeltuinvereniging en leidster tijdens zomerkampen. Van 1975 tot 1980 zette zij zich in voor het onderhoud van natuurgebieden tijdens landgoedkampen. Van 1984 tot 1989 was mevrouw Van der Meer onder andere als bestuurslid en dirigente actief voor het Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest. Sinds begin jaren ’90 is zij betrokken bij de Hervormde Dorpskerk Barendrecht en wijkgemeente Carnisse Haven. Ze zat diverse periodes als ouderling en voorzitter in de kerkenraad. Op dit moment is zij ouderling-kerkrentmeester. In deze rol was zij medeverantwoordelijk voor de restauratie van de Dorpskerk en de renovatie van het kerkorgel. In 2000 sloot zij zich aan bij de Harmonievereniging Barendrecht waar zij momenteel voorzitter van is.

De heer J. van der Meer begon in 1968 als organist te spelen voor de Buitengewone Wijkgemeente in Wording van de Nederlandse Hervormde kerk. In de jaren ’70 ging deze kerk over in de Ontmoetingskerk en werd hij een van de vaste organisten. Van 1974 tot 1995 dirigeerde hij de Volkskerstzang in Oud-Beijerland. Van 1974 tot 1984 was de heer Van der Meer bestuurslid bij de lokale speeltuinvereniging Croonenburgh in Oud-Beijerland. Van 1978 tot 1985 dirigeerde hij diverse koren. Van 1985 tot 1995 was hij dirigent van het Taizékoor in Oud-Beijerland. Eind jaren ’70 en in de jaren ’80 bezocht hij als docent van de Pabo met studenten de Bibelwochen in Berlijn. Sinds 1993 is hij actief voor de Hervormde Dorpskerk Barendrecht en wijkgemeente Carnisse Haven. Vanaf 2000 is de heer Van der Meer een spin in het web bij de Harmonievereniging Barendrecht. Tijdens het WinterFeest dirigeert hij de Volkskerstzang. Sinds 2009 zet hij zich in voor de verkeersveiligheid in Barendrecht. Hij geeft voorlichting op basisscholen, is vrijwilliger bij verkeersexamens en verkeersregelaar bij activiteiten. Sinds 2011 speelt hij wekelijks orgel bij de kerkdienst in een zorgcentrum in Rotterdam.

Eén en ander is terug te zien op de website van de gemeente Barendrecht.