Jan van Dijk kreeg insigne van de PKN

Tijdens de speciale aflevering van Zondagmiddagmuziek in de Open Hofkerk kreeg Jan van Dijk, de organist van de kerk vierde zijn 50-jarig jubileum, een bijzondere onderscheiding.
De muziekliefhebbers waren niet alleen gekomen voor het jubileumconcert van Jan van Dijk. Zij wilden hem ook feliciteren en er was een verrassing voor de organist van de Open Hofkerk.

Al eerder in oktober 2007 om precies te zijn kreeg Jan een Karel de Stoutespeld van de deelgemeente Charlois Rotterdam gekregen, omdat hij 25 jaar organist was van de Open Hofkerk.

50 jaar organist zijn is toch even wat anders.

Jan gaf een schitterend concert op zijn geliefde Vierdagorgel. Na het zorgvuldig door hemzelf samengestelde concertprogramma volgde een aantal toespraken. Ceremoniemeester Guus Ruyl kondigde de onderscheiding aan en Cobi van Bommel, bewonderaar van de organist, spelde Jan het kostbaar kleinood op.

Op de oorkonde staat:

Het hoofdbestuur van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland heeft het besluit van 6 december 2010 op voordracht van het college van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Rotterdam – Zuid aan Jan van Dijk, geboren te Dirksland op 27 januari 1946 toegekend het Draaginsigne in Goud met Briljant wegens het vervullen van de functie van organist gedurende Twee en Vijftig jaren.

52 jaar? Hij vierde toch zijn 50-jarig jubileum? Ja dat klopt. Jan zelf is daar bescheiden over en zegt: “Ik had twee jaar geen officiële aanstelling als organist, maar speelde wel tijdens kerkdiensten.”

Het hoofdbestuur van de kerkrentmeesters doen daar niet moeilijk over en vullen op de oorkonde gewoon 52 jaar in.

Jan was 13 jaar toen hij organist werd in de kerk van Oude Tonge. Muziek is zijn leven. Niet alleen als organist, maar ook als dirigent van verschillende koren, als docent aan de muziekschool en als organisator van veel concerten, zoals de Zondagmiddagmuziek in de Open Hofkerk.

Geen wonder dat er veel belangstelling en veel cadeaus waren voor de jubilaris.