Janny van Gils en Nanda Jonker op werkbezoek

De reorganisatie bij de deelgemeente Charlois hebben tot gevolg gehad dat de beheercoordinator Ilona Otter en de wijkcoordinator Luz Kromhout andere functie hebben gekregen.

Er zijn inmiddels nieuwe mensen. Nieuw? Nieuw in Pendrecht. En ze hebben ook een ander functie gekregen. Janny van Gils en Nanda Jonker werden al eerder aan bewoners voorgetseld via de Raad in de Wijk van 17 september. Afgelopen dinsdag kwamen ze op werkbezoek in de wijk en liepen een aantal zaken langs met Bien Hofman, Mario Bosch en Rieks Westrik.

Eerst werd in het Pendrecht Museum wat algemene indrukken over de wijk uitgewisseld. En daarna werd begonnen met een verkenning buiten en ging het langs verschillende mensen en zaken in de wijk, waarmee het duo te maken krijgt.

Janny is gebiedsadviseur, haar functie is
• eerste ingang naar de (deel)gemeente zijn voor bewoners, ondernemers, uitvoerders
• het netwerk in de wijk onderhouden en signalen uit het gebied brengen bij relevante partners of collega’s
• partijen bij elkaar brengen om het wijkprogramma uit te (laten) voeren dan wel het wijkprogramma bij te (laten) stellen
Haar aandachtsgebieden zijn mensen, veiligheid, economie (de buitenruimte is voor Nanda)
De opgaven die bij haar functie in de wijk horen zijn zelfredzaamheid (capaciteiten) stimuleren en benutten, vangnet in de wijk versterken, wijkeconomie faciliteren, onveilige woonomgeving tegengaan.

Nanda is Medewerker Wijkgebonden Aanpak. Dat houdt in dat zij verantwoordelijk is voor schoon en heel binnen Zuidwijk, Pendrecht en Zuidrand. Haar telefoonnummer bij de deelgemeente is: 010 4107 440.

Hele nieuwe functies dus en hun terrein is groter dan dat bij Luz en Ilona het geval was. Naast Pendrecht zijn zij ook verantwoordelijk voor Zuidwijk en de zogenaamde Zuidrand, Charloisse Poort en de Charloisse Lagedijk en omgeving.

Buiten kwam het gezelschap meteen in contact met Maarten Kruithof en Jan van Strien van de stads villas op het plein. Meteen werden de verlichting van het podium en de zaken rondom de Middelburgt doorgenomen. Zij zijn blij met het Kinder Service Hotel in de Middelburgt

Later werd poelier ‘t Haasje bezocht en gingen zij de Ossenissebuurt in.

Er werd even langer stilgestaan bij het binnenterrein achter de Sint-Annlndstraat en de Stavenissestraat. In een ander bericht meer daarover.

De tijd bleek al snel te kort om verder te komen dan de Ossenissebuurt. En de afspraak werd gemaakt om een volgende keer een wat groter gebied te bekijken. Dan is trouwens verdere introductie niet meer nodig. Dus gaat het vast en zeker sneller.