Jopie Roos (85 jaar) reageert op de website

Hallo redacteur,

U zei: ‘je kan reageren’ en dat doe ik nu maar eens. Ik ben het niet altijd eens met Pendrecht schoon en geen fietsen en scootmobiels. Als je niet goed uit kijkt word je zo omver gereden.
De mensen denken wel eens dat ze op de snelweg zitten. En schoon Pendrecht, kom nou.
U moet eens komen kijken, waar wij op Zondag tegen aan kijken. Er word op Zaterdag niet geveegd en de klanten van de Aldi komen uit de winkel en droppen de papieren en dozen op straat. De bakken zijn dan vol, winkels op het plein. Dat is kommer en kwel.
Zou er nu geen mogelijkheid zijn om er wat winkeltjes bij te verhuren. Neem nou een klosje garen. Daar moet je al gauw voor naar het Zuidplein.
Dan is er de wielerwedstrijd.
De bloembakken krijgen nieuwe plantjes, maar tot de Aldi. Er wordt verlichting aangelegd met de feestdagen, maar tot de Aldi, waar wij oudere mensen toch ook naar kijken?
Wij hebben vanaf 1958 in de Hontenissestraat gewoond tot 1989 en ik dacht dat het altijd een dooie hoek geweest is. Is er nu geen mogelijkheid om bijvoorbeeld een marktje te organiseren. Maar dan ook voor de Aldi, dat is goed voor de wijk en het publiek. Wij wonen nu in de Korpershoek. (een creatieve manier om de hoek van Korpersteijn aan te geven). Leuk wonen, maar we willen ook wat meer winkels.
Ik spreek hier voor mij zelf. Niemand weet hier van. Maar het zou wel fijn zijn om wat meer leven op het Plein te scheppen.
Ik ben Jopie Roos, 85 jaar, mijn email is j.roosroozen@chello.nl
Dank U dat U heeft willen luisteren. Er is nog veel te doen.

Groetjes Jopie Roos

Hij kwam een keer en klacht deponeren over hetzelfde onderwerp aan de balie van de Vraagwijzer. Hij werd er niet begrepen. De opbouwwerker dacht, “kom laat ik eens een bericht sturen naar het klachtennummer van de gemeente”. Het heeft niet echt geholpen zo te zien.
Jopie en zijn vrouw hadden eigenlijk mee moeten doen aan het slotcollege van de Pendrecht Universiteit.
Bedankt voor de reactie Jopie. En in het archief vonden we nog deze twee foto’s van de dag waarop Martin Makoma Pendrecht leerde dansen. Martin moet misschien een keer een show geven bij de scootmobieltoren van Kropersteijn. Toen die geopend werd die toren werd er ook gedanst. Een nieuwe uitdaging voor Martin om met scootmobielers te streetdancen.