Jubileumconcert van Jan van Dijk in de Open Hofkerk

De kerk was te klein voor het jubileumconcert van Jan van Dijk. Er moesten stoelen bij. Ademloos werd geluisterd naar de organist en zijn lievelingsorgel.
Met veel plezier had Jan van Dijk aan de voorbereiding van het jubileumconcert gewerkt. Het kostte hem veel nadenken over geliefde componisten en hoe zij klinken op het Open Hoforgel. Hij was in gesprek gegaan met naamgenoot Jan van Dijk en speelde zijn variaties op Psalm 121 en stukken van voormalige docenten en van één van zijn oud-leerlingen.
In het programma boekje schreef hij: “Ik hoop dat u geniet van dit uurtje muziek en dat we daarna een gezellig samenzijn zullen hebben.”

Er moesten stoelen bijgezet worden in de kerk. Dat gaf al een idee over de verwachtingen ten aanzien van het 50-jarig jubileum concert van Jan van Dijk. Bijna alle nog in leven zijnde componisten waren onder zijn gehoor. Eén van hen richtte op een speciale manier het woord tot de organist.

Er werden opnamen gemaakt, die tot een prachtige CD hebben geleid. De CD kan bij Jan van Dijk besteld worden voor € 10 + € 2 portokosten over te maken op ING 1448922 t.n.v. Jan van Dijk, Barendrecht. Naam en adres vermelden bij de overschrijving en alles komt in orde.
Jan van Dijk zal de CD overigens bij het volgende concert op 11 december te koop aanbieden.

Maar nu eerst het concert zelf.

Het programma bestond uit composities van

1.
Dietrich Buxtehude (1637 – 1707)
Ciacona in e (BuxWV 160)
De rust aan het begin van het concert waarnaar Jan streefde met dit stuk kwam goed uit de verf.

2.
Joh. Seb. Bach (1685 – 1750)
Partite diverse sopra: O Gott, du frommer Gott (BWV 767)
Bracht Jan terug naar zijn twaalfde levensjaar en naar de lessen van Arie Keijzer in de Grote Kerk van Middelharnis.
In het programmaboekje is een foto opgenomen van Jan als twaalfjarige organist in die kerk.
Hij speelde er twee variaties op.
Jan kreeg de foto van de zoon van zijn zus, die in haar prachtige handschrift de tekst er achterop geschreven had.

3.
Joh. Seb. Bach
Praelidium en Fuga in Es Dur (BWV 552)
Eén grote lofverheffing en een organist die opging in het orgelspel.
Jan wiegde bij het spelen heen en weer achter het orgel. Bach swingt.

4.
Jan van Dijk (geb 1918)
Partita sopra Salmo 121, (opus 1109, 2007)
Cantus
Contrapunctus
Corrente
Coronach
Choral
Muziek van een naamgenoot van Jan van Dijk die reeds 93 jaar is en 1100 opusnummers op zijn naam heeft staan.
Muziek die opnieuw rust bracht na het grote werk van Bach.

5.
Barnard Bartelink (geb. 1929)
Variaties over gezang 273 ‘Heer herinner U de namen”
Andante molto tranquillo
Andante con moto
Un poco adagio, con fantasia
Maestro; non troppo forte
Stukken muziek die mooie herinneringen bij de jubilaris opriepen aan de lessen van Bartelink op het orgel van de kathedraal van Haarlem en het concert dat Bartelink gaf in Oude-Tonge.

6.
Arie J. Keijzer (geb. 1932)
Partita over gezang 264 “Jeruzalem, o stad zo hoog gebouwd”
Vers 1: Jeruzalem, o stad zo hoog gebouwd, naar u verlangt mijn hart!
Vers 2: Profeten groot en patriarchen oud gaan in het licht ons voor
Vers 3: Met jubelklank van instrumenten schoon, violen en metaal
Vers 4: Gij zijt mijn doel, verheven gouden stad!
Arie Keijzer achtte deze muziek zelf zeer geschikt voor een uitvoering van Van Dijk op zijn jubileumconcert. Het stuk staat ook op een CD die dit jaar uitkwam van Gerben Mourik.

7.
Johann Th. Lemckert (geb. 1940)
Uit 12 Choralpreludes voor de paaskring (1996)
Psalm 136 “Looft den Heer, want hij is goed”

Samenzang:

Looft den Heer, want hij is goed,
Trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

Aan den God des hemels zij
eer en dank en heerschappij,
want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

Jan is tenslotte kerkorganist en schreef in het programmaboekje: Aangezien de partita’s geschreven zijn voor liturgisch gebruik en ik mijzelf meer kerkorganist dan concertorganist vind zou ik het erg op prijs stellen als u twee verzen voluit wilt meezingen. Zonder enig teken te geven, gaf het concertpubliek gehoor aan zijn wens.

8.
Margharetha Chr. de Jong (geb. 1961)
Chaoral Prélude “Surrexit Christus hodie”, gezang 208, (opus 2, 1995)
Margreeth de Jong noemt dit zelf een “dingetje” maar Jan speelt het graag en vond het een heerlijk slotstuk van het jubileumconcert. Het lied is bij ons bekend als gezang 208 “De Heer is waarlijk opgestaan, Halleluja!”
Dat is inderdaad een mooi besluit van een jubileumconcert.

Na het concert en de gebruikelijke bloemen vroeg ceremoniemeester Guus Ruijl het woord en verzocht iedereen nog even in de kerk te blijven te zitten voor een aantal toespraken en een verrassing voor Jan.