Karel de Stouteflat in afstudeerfilm

In het programma Moois van TV Rijnmond besteedt Jack Wouterse aandacht aan de afstudeerfilm ‘Vaderland’ van Jack Westerlaken. In de film speelt Osman een Turkse jongen de hoofdrol. Osman verlangt naar de warmte in Turkije waar zijn moeder woont. Hij woont bij zijn vader in Pendrecht in de Karel de Stouteflat. En die flat beeld mooi het gevoel van de hoofdrolspeler uit. De meeuwen die er omheen cirkelen en vanaf zeilen ondersteunen wat Jack Westerlaken uit wil beelden.

Via bijgaande link kun je het programma terugzien. Het item over ‘Vaderland’ begint ongeveer na 6 en een halve minuut.

Er is ook op Facebook een pagina van Jack Westerlaken over zijn film en daar komt de flat ook op allerlei manieren bij in beeld. Kijk maar op www.facebook.com/vaderlanddefilm

https://www.facebcom/vaderlanddefilm