Kerkdienst met voorgeschiedenis in de Open Hofkerk

De klok van de Open Hofkerk riep de kerkgangers naar de kerk. Al ver voor 10 uur zaten er mensen te wachten op wat komen ging. Welk verhaal zou de dominee vertellen en wie was die predikant eigenlijk? Hoe kwam hij in deze kerk verzeild?

Zondag 11 november preekte dominee Evert Westrik in de Open Hofkerk. Hij was op advies van één van de leden van de kerk gevraagd door de kerkenraad om een preek te komen houden.

De verwachtingen waren hoog gespannen. Zou deze dominee de gemeente een boeiende preek kunnen bezorgen? Mevrouw Meijboom zat al heel vroeg in de kerkbank. Haar linkerarm zocht steun op de rollator. ‘Komt die foto in de kerk te hangen’, vroeg zij. Of dat gaat gebeuren? Wie weet?

Als je geïnteresseerd bent in de verdere achtergronden en de preek van de dominee, kunt je het verhaal verder lezen op de kerkenpagina van deze site.