Komt er nu snel licht in de duisternis?

Al bijna 3 maanden (!) is het voetpad langs de Passage in duisternis gehuld. Dat het langs de Passage donker is, is een kwalijke zaak: niet alleen omdat het een veel gebruikt pad is maar ook omdat er een beveiligingscamera staat. In de directe omgeving zijn trouwens meer lantaarnpalen die niet branden.

Nadat meerdere meldingen via 14010 niets opleverden werd beheercoördinator Ilona Otter ingeschakeld en ook dagburgemeester Mario Bosch is er mee bezig, hij stelde voor om desnoods als noodoplossing een tijdelijke verbinding te maken vanaf de eerste wel-brandende paal (zie foto rechtsboven).

Twee weken geleden raakte ook oud-opbouwwerker Rieks Westrik betrokken bij deze verlichtingsaffaire en schreef een mail aan Ilona Otter, wijkcoördinator Luz Kromhout en dagelijks bestuurder Alaattin Erdal.

Vanmorgen brandde de straatverlichting in de omgeving van de Passage en vlakbij stond een auto van CityTec. Zou het pad langs de Passage vanavond weer verlicht zijn?