Kort voor de mis riep ze trots!

“Het was € 3500!”, riep ze trots uit toen Corrie Oosthoek vanmorgen langs de SocialSofa liep en daar Arie Berkelaar en Rieks Westrik zag zitten.

Zij ging naar de mis. Arie en Rieks waren op zoek naar Karel de Stoute.

Zij willen zondag 20 oktober 2013 van de Karel de Stouteflat naar Gorkum en terug fietsen. Maar daarover later meer.

Belangrijk is nu dat die Fancy Fair en Rommelmarkt bij de Sint Bavokerk een doorslaand succes is geweest.