Laatste avond van burendag in de Halsterenstraat

Burendag kon dit jaar op drie dagen. Vrijdag, zaterdag en zondag kon je plannen indienen bij het Oranjefonds. De Euroband heette de buren welkom op vrijdag, Aafje nodigde zaterdag haar buren uit en de Halsterenstraat organiseerde met elkaar burendag en zondag …..
De Rilland Bathstraat Opzoomerde en dat viel toevallig samen met burendag nummer 3. Toevallig? Ja ze wilden eigenlijk eerder Opzoomeren en kwamen uiteindelijk op 24 september uit. Te laat om nog een aanmelding te doen bij het fonds van Willem Alexander en Maxima.

Maar zondag waren er nog wel de herinneringen aan burendag in de Halsterenstraat. De ballonnen en versieringen hingen nog aan de galerij en in de Melissantstraat bij mevrouw Bolderij was duidelijk te zien dat haar geveltuin een mooie opknapbeurt had gehad.

Zou het niet leuk zijn als de hele strook langs de Melissantstraat zo’n tuintje had?