Laatste rustplaats van Lo Demmendaal

Lodewijk Demmendaal, kortweg Lo, overleed zoals eerder gemeld op maandagmorgen 19 november. Op vrijdag om half twaalf begon de rouwdienst in de kapel van de Zuiderbegraafplaats.

Familie, vrienden en buren van de markante Pendrechtenaar woonden de dienst, die werd voorgegaan door de evangelist van de Vergadering van Gelovigen Cees Terpstra, bij.

Terpstra sprak een hedenking uit over Lodewijk. Hij noemde hem een bijzondere man, een verzamelaar en gewaardeerde buurtbewoner. Er werd instemmend geknikt.

In de dienst werden veel liederen van de bekende Rotterdamse componist Johannes de Heer gezongen. En gelezen uit 1 Korintiërs 15.

Na de dienst ging de deur naar de begraafplaats open en ging de kist met Lo naar zijn laatste rustplaats.

Daar werd alsnog het lied: “Veilig in Jezus armen” gezongen, dat het orgel speelde toen de stoet de kapel verliet.

Volgens de evangelist bevond Lodewijk zich ook veilig in de nabijheid van Jezus.