Landbouwen in Pendrecht

Het had iets van heel vroeger. Toen moet er ook op deze en verderop in Pendrecht weiland en bouwland geweest zijn.

Er waren trekkers met landbouwwerktuigen bezig om de grond te eggen en rijp te maken voor … Nee niet om er koren neer te zetten.

Maar wat wel?

In de brief stond iets over natuurvriendelijke oevers en 22 bomen. Die bomen komen later. Dit was misschien om de natuurvriendelijke oever aan te leggen.