Leg het neer bij de ombudsman

Uit de Stadskrant van 24 augustus 2011

Rubriek de ombudsman: twee regelingen voor geen tijdige reactie

[cartoon Maarten Wolterink]

In de Stadskrant schrijft de gemeentelijke ombudsman over klachten die hem zijn voorgelegd.
Dit keer: wat kunt u doen als de gemeente niet op tijd reageert?

De ombudsman ontvangt veel klachten over het niet op tijd reageren op verzoeken, bezwaarschriften, aanvragen om een vergunning of uitkering. De Rotterdammer heeft al een tijdje een extra middel in handen om druk uit te oefenen op de gemeente. Sinds 1 oktober 2009 geldt namelijk de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Deze wet bevat twee regelingen voor die gevallen waarin de gemeente niet binnen de geldende termijn beslist.

Voorwaarden
Op grond van de ene regeling kan de gemeente u een dwangsom verschuldigd zijn. Die kan oplopen tot € 1.260,-. Op grond van de andere regeling kunt als bezwaarmaker direct beroep instellen bij de bestuursrechter. U kunt dan de bezwaarfase overslaan.
Voor beide regelingen gelden voorwaarden. De gemeente heeft niet op tijd beslist op uw aanvraag of het bezwaarschrift. En u moet de gemeente een brief hebben geschreven, waarin u de gemeente wijst op het verstrijken van de termijn en dat u een dwangsom wilt.
De gemeente moet een dwangsom betalen of u kunt direct beroep instellen twee weken na de dag waarop: de beslistermijn is verstreken, en de gemeente de schriftelijke ingebrekestelling van u heeft ontvangen.

Redelijke termijn
De beslistermijn is verstreken als de gemeente een aanvraag niet binnen de termijn die de wet of de regeling stelt, heeft afgehandeld. Er zijn ook regelingen die geen termijn hebben. Bijvoorbeeld de Wet werk en bijstand. Dan moet een beschikking binnen een redelijke termijn volgen. Wat een redelijke termijn is, hangt van de situatie af. De termijn is in ieder geval verstreken als de gemeente na acht weken nog geen beschikking heeft gegeven én binnen deze periode niets aan u heeft laten weten over verlenging van de beslistermijn.
De beslistermijn voor een bezwaarschrift is twaalf weken met mogelijke verlenging van zes weken.

Een voorbeeld van een ingebrekestelling en uitgebreidere toelichting op de dwangsomregeling vindt u op de website van de gemeente of rijksoverheid.