Leonard Geluk bezoekt Pendrecht

Het begon aan tafel bij Hester Verbeek, hoofd wijk & buurtzaken van de Nieuwe Unie, waar een aantal onderwerpen werden aangesneden, onder andere het zorgnetwerk. De medewerkers van de Nieuwe Unie gaven hun zaken aan. Daarna werd er een wandeling gemaakt door de Zierikzeebuurt. Bij de BOP stond Kees Trommel de buurtagent voor de Ossenissbuurt klaar om Leonard Geluk door deze buurt te leiden. Fredy Bal van de Nieuwe Unie maakte het hele bezoek mee.
Op de site van het CDA lezen we het volgende:

Leonard Geluk bezoekt Pendrecht

Vanochtend werd er door Leonard Geluk een bezoek gebracht aan Pendrecht. De ochtend werd begonnen door een goed gesprek over de leuke en de minder leuke dingen in Pendrecht en het Zorgnetwerk. Het gesprek vond plaats in de Nieuwe Unie en werd gevoerd met Fredy Bal, woonconsulente, Hester Verbeek, hoofd buurt- en wijkbeheer, Hielke de Meij, coördinator lokaal zorgnetwerk zuidwijk/pendrecht en Rieks Westrik, opbouwwerker in Pendrecht, en Hasna Belkaid, stagaire bij de Nieuwe Unie.

Pendrecht is vooral een leuke wijk met 2 verschillende groepen bewoners, de oudkomers en de nieuwkomers. Deze hebben een verschillende mentaliteit. De oudkomers zijn vrij actief in de wijk en hebben echt binding met Pendrecht. Aan de andere kant heb je de nieuwkomers die ook wel hart voor de wijk hebben, maar meestal in Pendrecht wonen om de goedkope woningen, zodra de beurs het toelaat vertrekken deze weer. Pendrecht is bezig met allerlei herstructureringsplannen om bewoners dat te bieden wat ze willen. Via kleinschalige projecten wordt verder geprobeerd om bewoners binding met de wijk te laten krijgen.

In Pendrecht is er helaas ook sprake van overlast. Zo wordt er overlast veroorzaakt door psychiatrische patiënten, deze worden meestal door een buurtagent of de woningcorporatie aangemeld bij het zorgnetwerk. In het zorgnetwerk in Pendrecht zitten verschillende organisaties zoals MEE, Thuiszorg, de Sociale Dienst, Politie, Riagg en het Maatschappelijk werk. Met deze partijen wordt geprobeerd de mensen te helpen en zo ook de problemen in de wijk op te lossen. Helaas is er vaak te weinig capaciteit om iemand echt goed te kunnen helpen en ook de nodige nazorg te bieden. Het is vaak zo dat verschillende organisaties zich bezig houden met de zorg van een patiënt, maar niemand doet precies wat nodig is om zo iemand te helpen. Dit moet dus veel beter worden georganiseerd, en worden uitgebouwd.

Na het gesprek volgde samen met Fredy Bal en Rieks Westrik een wandeling door de wijk Samen met buurtagent Kees Trommel volgde een rondrit door de wijk, waarbij de focus lag op de veiligheid. Aan het einde van het bezoek is de parkeerplek van het metrostation Slinge bezocht waar vorig jaar het drama plaatsvond waarin Seder Soares werd doodgeschoten.

U kunt op de site van het CDA meedere foto’s van dit werkbezoek in hun fotoboek bekijken.