Lief & Leed actie op Valentijnsdag

Ze had geen affiches voor haar raam en dit keer eens niet iedereen opgeroepen om op woensdagmiddag een Valentijn-Surprise te maken voor je buurvrouw, moeder, of geliefde.

Nee dit keer kwam er een Lief & Leed actie op maat. Een buurvrouw in de Melissantstraat kreeg extra plantjes in de geveltuin. Ook een buurman kreeg extra aandacht. In de straat weten ze wie er een steuntje in de rug kan gebruiken. Sjannie de Mooij kan je er alles over vertellen. Zij geniet ook van dergelijke acties.

Johan Bunk van Stadsbeheer zag wat er gebeurde en zette bijgaande foto op Twitter. Hij luisterde ook even goed naar de opmerking over de slecht functionerende restafval container in de straat. Waardoor er veel vuil naast de bak kwam. Er komt een nieuwe beter werkende bak in de straat.

Opzoomeren zoals het bedoeld is, toch?