Lissandra Granviel en wethouder Geluk

Het was maar kort tussen het mediageweld door, maar Leonard Geluk sprak in Villa Zebra ook met een aantal vrouwen uit de Rotterdamse samenle­ving. Onder hen Fatiha el Mokadam en Lissandra Granviel. “We heb­ben hem maar kort gezien in Villa Zebra”, zegt Lissandra, “We hebben bij hem onder de aandacht gebracht, dat er een ruimte moet komen voor de moedergroep van Pendrecht.”