LOV krijgt compliment!

Op de nationale complimentendag, 1 maart, kreeg Stichting LOV een groot compliment van Groenlinks Rotterdam. De brief, getekend door fractievoorzitter Arno Bonte, luidde als volgt:

“Vandaag is het Nationale complimenten dag, en wij, Groenlinks Rotterdam, willen u graag een compliment geven voor wat uw organisatie betekent voor Rotterdam. Zeker in een tijd van bezuinigingen op cultuur, natuur en welzijn vinden wij het belangrijk om onze waardering uit te spreken voor organisaties die zich juist inzetten voor het behoud va sociale bindingen tussen bewoners van Rotterdam. Stichting LOV brengt vrouwen uit verschillende groepen bij elkaar waarmee zij de emancipatie van vrouwen bevordert onder meer door het aanbieden van taallessen, onmisbaar voor zelfredzaamheid. Groenlinks hecht grote waarde aan zelfstandigheid van vrouwen en door uw acties vervult u een unieke rol binnen de Rotterdamse samenleving. Complimenten daarvoor!”

Naast dit mooie compliment, werd een mooie taart persoonlijk door twee fractieleden op het LOV kantoor afgeleverd; een heerlijke verrassing voor het LOV team.

Christine Clement was daar zo blij mee dat ze het in een emailbericht rondstuurde met de vraag om het ook elder te publiceren.

Nou het kader van de Zoektocht van Tjark Jansen en omdat het volgende week dinsdag, 8 maart, Wereldvrouwendag is en dat ook in die zoektocht terug komt.

En het LOV is in Pendrecht niet onbekend, want ……

Het LOV richt zich bij haar werving en begeleiding op de moeilijkst bereikbare doelgroep. De kwetsbaren in de samenleving, migranten, met name vrouwen, met een niet-Nederlandse culturele achtergrond die belemmeringen ervaren van sociaal emotionele of medische aard dan wel in de thuissituatie. De formele doelstelling is het empoweren van deze multi-etnische vrouwen en hun gezin door het versterken van de Nederlandse taal en participatie. Door de vrouw en vaak moeder te empoweren, wordt het hele gezin sterker. Niet alleen zijzelf, maar ook haar kinderen, partner, kleinkinderen, zussen, broers, ouders en andere familieleden.

En GroenLinks zag er misschien een aardige manier om stemmers mee te winnen in. Wie zal het zeggen.