LSA 25 jaar en nieuwe naam, maar geen cadeautje van Blok

Joke Spijkers, Bien Hofman en Rieks Westrik gingen zaterdag 23 november naar de landelijke bewonersdag van het LSA, Landelijk Steunpunt Aandachtswijken in Eindhoven. In het Evoluon waren 850 bewoners uit diverse wijken van Nederland verenigd rond het LSA.

De presentatie gebeurde zoals gewoonlijk door Karin Bruers. Zij opende de beijeenkomst met Joke Bakker de voorzitter van het LSA, wethouder Yasin Torunoglu en minister Stef Blok. Op de site van het LSA is net item uit het NOS Journaal te zien:

site van het LSA

Naamsverandering:

LSA: ‘Wij schrappen de aandachtswijken uit onze naam’

Op de Landelijke Bewonersdag maakte het LSA bekend dat ze voortaan niet meer het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken heet, maar het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners. Dit gebeurde op 23 november in het Evoluon in Eindhoven waar 850 actieve bewoners aanwezig waren.

‘Het maakt ons niet uit of je uit een krachtwijk, prachtwijk, impulswijk, Ortegawijk, 40+wijk, aandachtswijk, Vogelaarwijk of probleemwijk komt: alle actieve mensen die energie geven aan hun stadsbuurt kunnen zich bij onze vereniging aansluiten,’ verklaarde LSA-bestuurslid en actieve bewoner uit Eindhoven Marion van Beurden de naamswijziging.

Het LSA is al 25 jaar een onafhankelijk landelijk platform. Bewoners werken samen om de leefbaarheid in hun buurt te vergroten en de positie van actieve bewoners te versterken. Het LSA ziet dat actieve vrijwilligers uit stadswijken zich steeds minder op een traditionele manier organiseren.

Naast de traditionele bewonersorganisaties die hun wijk representeren zijn er steeds meer vrijwilligers die zich op een andere manier verenigen om zich sterk te maken voor de leefbaarheid in hun buurt. Zo zijn er veel buurtcommunities opgestaan, evenals BewonersBedrijven, buurttuinen en wijkondernemingen. Al deze organisaties, mits ze in een stadswijk werken, kunnen zich vanaf 2014 aansluiten bij het LSA: het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners.

Minister: we willen rechten, zeggenschap en geld

Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) heeft minister Blok (wonen) gevraagd om rechten, zeggenschap en toegang tot financiële middelen. Het LSA deed dat 23 november op de Landelijke Bewonersdag.

Gezamelijk persbericht van De Nederlandse Woonbond en het LSA

Volgens Joke Bakker, voorzitter van het LSA, kan de wijkaanpak van de afgelopen jaren een goed vervolg krijgen als Blok op korte termijn met maatregelen komt. ‘Er is nu 25 jaar wijkenbeleid. In die 25 jaar is gebleken dat de energie van actieve bewoners het verschil maakt in de wijken. De energie is nu nog hoog.’

Op de Landelijke Bewonersdag, waar 850 deelnemers waren, werd duidelijk dat veel mensen er al aan gewend zijn dat er minder geld is voor hun aandachtswijk. Bewoners gaan niet alleen protesteren als een buurthuis dichtgaat, maar ze proberen het beheer ervan over te nemen, zodat het open kan blijven. Ze voeren veel wijkactiviteiten nu zelf uit en stellen eigen prioriteiten voor hun wijk. Ook groeit het aantal wijkondernemingen en BewonersBedrijven. En bij die groeiende hoeveelheid verantwoordelijkheden horen ook rechten.

Bakker: ‘Wij, vrijwillige actieve burgers, vragen van het Rijk: faciliteer dit alles door samen met ons te kijken welke buurtrechten ingevoerd kunnen worden, ga met een stofkam door alle overbodige regels heen, help mee met de invoering van een maatschappelijke bank, zodat wij tegen een kleine rente kunnen lenen en daardoor beter aan de slag kunnen in onze wijken.’

Het LSA lobbyt samen met de Nederlandse Woonbond al langere tijd voor een pakket aan stimulerende maatregelen voor actieve bewoners. Wij vragen ons af wanneer er daadwerkelijk stappen worden genomen!

Energie was het thema van de hele Landelijke Bewonersdag 2013. Actieve vrijwilligers zijn de bron van energie in aandachtswijken. Zonder hen zouden de wijken er een stuk slechter voorstaan. Op de Landelijke Bewonersdag presenteerden deze vrijwilligers hun projecten op een grote markt, ze vierden feest en gingen in discussie met politieke spoken en engelen uit het verleden en heden, zoals Ella Vogelaar, Ronald Paping, en Paulus Jansen.

Hieronder een film over zo’n bewonersbedrijf in Arnhem. Beowners nemen daarin zelf het beheer in handen van een aanzienlijk gebouw met activiteiten en al.