Maar blijft er dan nog ruimte over voor sleetje rijden

Hoe moet dat dan met dat sleetje?