Meld overlast van vuurwerk via het speciale meldpunt

Het is nog lang geen Oud en Nieuw maar het vuurwerk wordt al volop afgestoken. Dit zorgt voor overlast en gevaarlijke situaties waarbij jaarlijks miljoenen euro’s aan schade ontstaat en honderden gewonden vallen.

Daarom hebben dertig lokale fracties van GroenLinks het meldpunt vuurwerkoverlast.nl opgezet. Doel is de omvang van het probleem in kaart brengen. De meldingen worden verwerkt in een rapport dat begin 2016 aan de Tweede Kamers en dertig burgemeesters zal worden aangeboden.

Melden kan tot 3 januari via vuurwerkoverlast.nl.