Minister Nicolaï werd goed geïnformeerd

Minister Nicolaï van Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties was maandag 4 september in Rotterdam. Hij bracht 2 miljoen euro mee voor de Afrikaanderwijk en Pendrecht voor het Breed sociaal programma in kader van Pact op Zuid. Het geld zal ingezet worden op buurtparticipatie, sport en spelen, begeleiding naar werk en onderwijs en inzet van gezinscoaches. Minister Nicolaï, Dominic Schrijer en portefeuillehouder Ed Goverde kwamen zich op de Beatrixschool op de hoogte stellen van de situatie in Pendrecht.
De minister werd van alle kanten geïnformeerd over de situatie rond opvoeding en onderwijs. Vooraf had hij het nodige gehoord over Pendrecht Zet Door en de inzet van de Nieuwe Unie in de satelliet van de woningcorporatie aan de Tiengemetenhof. Hij sprak daar ook een aantal kinderen uit de wijk.
Er volgde een wandeltocht naar de Beatrixschool. Joke Kypriotakis en Joop Verschoor presenteerden het programma van het onderwijs. Gerda Gietel vertelde over de gezinscoaches in Pendrecht. Emile Gooyvaerts lichtte TIP toe. En voor JOS voerde Marieke de Vries, regisseur integraal jeugdbeleid, het woord. Tot slot vertelde Chandra Hiralal over het ouderconsulentschap in de wijk.
Joop Verschoor werd door Dominic Schrijer geïntroduceerd als “niet van de eerste de beste”. En direct de vraag gesteld: “Hoe gaat het nu?”
Zowel positieve zaken als negatieve zaken gingen over tafel. Verschoor vaak afgewisseld door Joke Kypriotakis typeerde de wijk kort als voorheen: Een Tuinstad nog niet kleurrijk wel kansrijk en nu als Wel kleurrijk maar vooral kansarm. Hij zei alle vertrouwen te hebben in Pendrecht Zet Door. Wij merken dat de zaak kantelt. Negatief is de ernstige verwaarlozing van kinderen, geen besef van normen en waarden, verborgen gevangenisstraf. Sommige ouders weten niet wat zij met kinderen aan moeten. En zeggen vervolgens: “Ik snap het niet ik ben nog met het kind bij McDonalds wezen eten. Pendrecht is een vindplaats van heel veel factoren. 25 % leeft onder de armoedegrens. Soms triest van wat er op tafel komt. Er is taalachterstand. We merken zei Joop dat we de zaak langzaam kunnen veranderen. “We zijn hier een tweede huis. Een veilige haven met ankers, dat past goed bij Rotterdam”, was één van de vergelijkingen, die hij maakte.
Ook na 4 uur zijn ouderconsulent, gezinscoaches en andere professionals actief in het onderwijs, maar zij doen ook sociaal werk in de wijk. We zien resultaten binnen de brede school gedachte. We zijn begonnen met de voorschool en peuterspeelzalen, waarmee we de interventies vervroegen. Er is onlangs een onderwijsprijs, een zogenaamde Oscar, voor de oppascentrale, waar jongere kinderen naar toegebracht kunnen worden, wanneer de moeder een leertraject volgt. En er volgen inmiddels reguliere banen uit. We hebben geloof in de eigen kracht van de ouders.
Met TOS is een geode samenwerking om verantwoord met elkaar op straat om te gaan.
Er is een ambitieus plan om te komen tot een Vitaal Pendrecht met de kindercampus. Betere school- en leefomgevingzone voor ouders en kinderen gebaseerd op een sterke pedagogiese visie. Met het Pact op Zuid komen we tot een kansrijk Pendrecht. Er wordt vooral stap voor stap gerkt met het Chinese spreekwoord in het achterhoofd: “Geduld is de eerste stap op weg naar het paradijs”.
Emile Goyvaerts vertelde dat TIP Charlois inmiddels 1000 dossiers heeft, waarvan 400 dossiers in Pendrecht. Gerda Gietel gaf als maximale caseload voor een gezinscoach 5 gezinnen aan. Ook zij werkn met een stap voor stap aanpak. “We krijgen een gezin toegewezen via de dwagvariant en de eerste afspraak is dan ook bij SoZaWe.” Gezinscoaches komen veel te weten, soms teveel, aldus Gerda. Gerda is Antilliaanse en gaf als antwoord op de minister of het in Pendrecht vooral om een Antillianen probleem gaat. “Ik kom jongeren in alle soorten en maten tegen. Het werkt als een soort virus is niet speciaal een Antillianen-probleem. Het gaat om risico jongeren!”, aldus de gezinscoach.
Dominic Schrijer onderstreepte het belang van de aanpak met gezinscoaches nog eens. Landelijk wordt vastgesteld dat gezinscoaches betere resultaten boeken dan één jongen uit een gezin op de Glenn Millsschool. Problemen liggen niet in één kind maar veel meer in het gezin.