Mogelijke blindganger in de Yersekestraat

Op internet zijn de data snel te vinden. Op 3 en 4 oktober 1941 werden de Rotterdamse havenbekkens door de RAF, Royal AirForce, gebombardeerd.

Ruim 100 mensen kwamen daarbij om door missers en afzwaaiers, die op woonwijken terecht kwamen.

De foto van de hurricanes is ook van internet. Ze vliegen in formatie boven Engeland in oktober 1941. Wie weet kwamen zij terug van het bombardement van de havenbekkens in Rotterdam.

Eén van die missers, een blindganger kwam in een weiland terecht op de plek waar later de Yersekestraat en het Biezelingeplein gebouwd werden. Veel van die blindgangers zijn geruimd. Er zijn die twee dagen veel bommen vanaf grote hoogte, 6000 meter – om uit het bereik van het afweergeschut te blijven, door de Britten gegooid. Bij het ruimen is niet nauwkeurig bijgehouden, welke wel en welke niet geruimd zijn. Dat er een bom op die plek gegooid is, is wel zeker. De Britten maakten na de bombardementen foto’s en daarop is te zien dat er een bom op die plek de grond inging. Die moet dus vanwege de grote hoogte van waaraf hij gegooid werd behoorlijk diep de grond ingegaan zijn.

Bij de bouw vele jaren daarna was dit trouwens ook al bekend. De aannemer van toen nam het risico. Bij het heien is er niks gebeurd en heeft men niks van een blindganger gemerkt.

Inmiddels zijn de veiligheidsvoorschriften van dien aard, dat men bij de sloop en de nieuwbouw alle risico’s wil uitsluiten. Dat is dan ook de reden dat men wil gaan peilen en als er inderdaad een blindganger zit, dat die dan ook weggehaald zal worden.

In juni zullen de sonderingen plaatsvinden en dan zullen de omwonenden opnieuw informatie krijgen.

Op de tekening is de plaats waar hij terechtgekomen is met cirkeltjes aangegeven. Waar zo’n zware bom van 500 of 1000 pond dan precies heengaat in de zachte bodem is niet met zekerheid te zeggen.

In juni komt er dus meer nieuws over de gevolgen van een bombardement van oktober 1941.

Bijna 70 jaar geleden, dus ……