Musical ‘Later’ op De Hoeksteen

Ook op De Hoeksteen werd maandag 2 juli afscheid genomen van de 8ste groepers met een musical. Die heette ‘Later’, de groet die kinderen elkaar vaak toewensen als ze uit elkaar gaan.
Het gymlokaal van De Hoeksteen, de oecumenische basisschool aan de Kerkwervesingel, zat tjokvol met ouders, oma’s en belangstellenden. Er werd een musical opgevoerd met een slotlied van het team van de school.

De musical heette ‘Later’. Een toepasselijke titel, die de jongerengroet verbindt met de toekomst die de oudste leerlingen van de school tegemoet gaan.

Na het lied van het team klonk er applaus en nam directeur Theo Visser het woord. Hij bracht onder de aandacht dat scoren, scoren, scoren, wel belangrijk is, maar niet het enige mag zijn op school. Het gaat om meer. Om hoe je bent in het omgaan met anderen. “Maak je dromen waar!”, was zijn devies aan de 8ste groepers.

Aan het omgaan met elkaar wordt op De Hoeksteen veel aandacht besteed.

Hij vroeg Joyce naar voren en bood haar als voorbeeld voor de anderen een boek aan met allerlei gebeurtenissen over de hele wereld in de periode 2004 tot 2012. De periode dat de kinderen op de basisschool hadden doorgebracht.

Sofia, de moeder van Joyce, zei dat de droom van haar dochter op dit moment krantenbezorgen was. Nou die moet makkelijk in te vullen zijn. Later komen er vast nog andere dromen bij.

Alle kinderen die de school verlieten kregen zo’n boek. Met voorin een foto van hun klasgenoten. De directeur laat de binnenpagina met die foto zien op één van de foto’s.

Op de vraag aan hem of hij nu de baan van zijn dromen heeft, antwoordde hij bevestigend. Mijn opa zat in het onderwijs en ik heb meerdere familieden die onderwijzer zijn.

“Ik heb de baan van mijn dromen gekregen!”

Het bleef nog een hele tijd gezellig op school.