Na veel jaren zangplezier neemt Gospelkoor RHYTHM afscheid

Niet zo lang geleden deed Gospelkoor RHYTHM een oproep. Er moest nieuw zangtalent bijkomen. Die oproep heeft niet mogen baten. Op de website http://www.gospelkoorrhythm.nl/ valt het volgende bericht te lezen. Ook in het blad Kerk op Zuid staat hun afscheid en hun dank aan aan iedereen, die een bijdrage geleverd heeft aan al die jaren zangplezier.
Koorlid Jan Vroegop zette het volgende bericht op internet:

Lieve mensen,
Na velen jaren van zangplezier is de tijd gekomen om afscheid te moeten nemen.
Gospelkoor RHYTHM heeft vanaf 1995 t/m mei 2008 altijd met veel inzet en plezier mee
mogen werken aan Erediensten etc.
Door de teruggang in het ledenbestand zien wij ons genoodzaakt de deuren te moeten sluiten.
Toch wil ik langs deze weg, zonder anderen tekort te doen mijn speciale dank uitbrengen
aan hen die ons jaren met liefde en steun hebben bijgestaan.
Bestuur:
Inez Torn ,Jan-Henk Penninkhof ,Leoni Polhuis en Diana Zwart.
Dirigent:

Nico de Mol

Novation Records:
Arno den Ouden :voor geweldige steun bij het maken van onze CD

Predikanten:
Ds At Polhuis,
Ds Johan Bos

En niet te vergeten alle leden .
Wij mogen terugzien op een geweldig koor waarin iedereen van harte welkom was,
uniek in de manier waarop mensen werden opgevangen ,een ieder op zijn of haar eigen manier

Bestuur en Leden
Nogmaals Hartelijk dank.
Jaap Vroegop (Koorlid)