Naar aanleiding van het artikel in AD

Eerst even de hele tekst van Mark Hoogstad

ROTTERDAM • Een filantropische instelling, opgezet door een Rotterdamse miljardairsfamilie, hoopt met een miljoenengift te voorkomen dat de Rotterdamse wijk Pendrecht opnieuw verloedert.
Bewoners van de ‘tuinstad op Zuid’ steken het geld (3,5 miljoen euro) in extra scholing en begeleiding van de eigen
jeugd.

Mark Hoogstad

Voor bewoners van Pendrecht betekent de miljoeneninjectie van Stichting De Verre Bergen hulp uit onverwachte hoek. Deze filantropische instelling werd ruim 2 jaar geleden opgericht door de Rotterdamse miljardairsfamilie Van der Vorm, grondleggers van de Holland-Amerika Lijn.
De stichting heeft jaarlijks zo’n 20 miljoen euro te vergeven en stak eerder geld in onderwijsprojecten als Rotterdam Vakmanstad, De Nieuwe Kans en het Peutercollege.
Vorige maand maakte De Verre Bergen bovendien bekend bereid te zijn 15 miljoen euro te schenken voor de bouw van een nieuw collectiegebouw voor Museum Boijmans Van Beuningen.
De steun komt als geroepen. Marco Pastors, voormalig leider van Leefbaar Rotterdam en nog maar net begonnen als directeur van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, had een vervelende mededeling in petto voor de bewoners van Pendrecht. ,,Sorry, op onze hulp hoeft u niet te rekenen, u zult het zelf moeten doen.” Pendrecht kreeg dus geen geld uit het hulpprogramma dat de sociaal-economische achterstanden in het grotendeels verpauperde Rotterdam-Zuid (200.000 inwoners) moet wegwerken.
Projectleider Bien Hofman van welzijnsorganisatie Vitaal Pendrecht wist niet wat ze hoorde. ,,We hadden het als bewoners verhoudingsgewijs zo ‘goed’ gedaan de afgelopen jaren, dat we het nu ook wel op eigen kracht konden.”
Pendrecht mag dan ‘te goed’ zijn voor het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, uit cijfers blijkt dat de wijk nog altijd kwetsbaar is: relatief veel armoede, hoge werkloosheid, drugs, geweld, schulden, psychische problemen. Bij de presentatie van de veertig Vogelaarwijken, nu ruim 6 jaar geleden, gold Pendrecht nog als de op één na (Kolenkitbuurt, Amsterdam) slechtste buurt van Nederland.
Hofman, een strijdvaardige Rotterdamse die al 33 jaar in Pendrecht woont, liet zich niet ontmoedigen. ,,Met goede wil kom je een heel eind. Maar ja, uiteindelijk heb je toch geld nodig om het laatste duwtje te kunnen geven.” Onder druk van de bezuinigingen zijn alle subsidies echter stopgezet. Ook de financieel geplaagde woningcorporaties maken een terugtrekkende beweging.
Maar nu is daar dus steun uit onverwachte hoek voor Pendrecht (12.000 inwoners), onderdeel van de deelgemeente Charlois. Hofman (62) vertelt het met een twinkeling in haar ogen, zittend onder de pergola bij speeltuin Neeltje Jans, waar zij actief is als vrijwilliger. ,,Een weldoener blijkt bereid 5 jaar lang geld te steken in ons onderwijsprogramma.”
Met dank aan enkele invloedrijke ex-Pendrechters die Hofman en haar collega Harry Kock, de ‘nachtburgemeester van Pendrecht’, in contact brachten met de Stichting De Verre Bergen. Met succes. De filantropische instelling, die publiciteit bij voorkeur mijdt, investeert in Pendrecht naar schatting 3,5 miljoen euro, bestemd voor de ‘Kinderfaculteit Pendrecht’: een speciaal onderwijsprogramma opgezet door bewoners, nooit eerder vertoond in Nederland. Vanaf 1 januari kunnen de 1023 kinderen uit de wijk, in leeftijd van 4 tot en met 12 jaar, extra lessen krijgen. ,,Van Spaans tot journalistiek, van kunst en cultuur tot wereldoriëntatie,” vertelt Hofman met gepaste trots. Vier basisscholen uit Pendrecht hebben hun medewerking toegezegd.
De Verre Bergen heeft zich voor 5 jaar verbonden aan het 35 lesprogramma’s tellende, naschoolse project. Na afloop volgt de evaluatie, zoals de huisregels van de stichting dat voorschrijven. Hofman en Kock hadden graag na de zomervakantie al van start willen gaan met ‘de eerste wijkuniversiteit van Nederland’. Maar het beoogde onderkomen van de kinderfaculteit, wijkgebouw De Middelburgt aan Plein 1953, is nog niet klaar. De negen nieuwe ‘collegezalen’ worden komend najaar opgeleverd.
De onvoorwaardelijke keuze voor de jeugd is eenvoudig te verklaren, zegt Hofman. ,,Het opleidingsniveau in Pendrecht moet omhoog, we moeten de vicieuze cirkel doorbreken dat achterstanden van de ene op de andere generatie worden doorgegeven. En als we de kinderen optillen naar een hoger niveau, denken we ook hun ouders mee te kunnen nemen. Onze jeugd moet Pendrecht uiteindelijk redden,” aldus Hofman.

De algemene trend in reacties geeft een positief beeld. Eindelijk een positief artikel en een positief bericht. Op details valt wel het één en ander af te dingen.

Ed Goverde de voorzitter van de deelgemeente Charlois wijdde twee tweets aan het artikel:
* goed artikel, jammer van de kop: verloederende moet zijn herstellende of opkrabbelende. En deze 3,5 mln is mooie extra impuls.
en
* zin ‘grotendeels verpauperde Rotterdam-Zuid’ is weer echt fout. Wanneer nou ruimte voor beetje nuance?

Een andere gevolgtrekking die men uit woorden als ‘filantropische instelling’ en ‘Weldoeners redden Pendrecht’ zou kunnen trekken is dat De Verre Bergen begaan is met het lot van een zielige wijk, die geen geld krijgt van gemeente en rijk in het kader van het nationaal Programma Rotterdam Zuid. Terwijl het om iets heel anders gaat. Er zitten kansen in een wijk als Pendrecht om methoden van werken toe te passen en te onderzoeken of die elders in de stad ook kunnen werken en dat is wat er de komende tijd gaat gebeuren.