Nacht der Kerken, ook in Pendrecht

In Duitsland en Oostenrijk bestaat de “Nacht der Kirchen” al langer. Voor het eerst is het fenomeen nu in Rotterdam gehouden. De 17 deelnemende kerken lagen verspreid door de stad en iedere kerk had zijn eigen programma samengesteld.
De deelnemende kerken waren te herkennen aan de vlaggen, de Sint Bavokerk had er twee: één aan de toren (bovenste foto) en één voor de gebrandschilderde ramen aan de kant van de Slinge.

Eén van de onderdelen van het programma in de Sint Bavokerk was een preview (voorvertoning) van de Pendrecht Dialogen. Dit is het vervolg op de succesvolle Pendrecht Monologen over het verleden van Pendrecht, de Dialogen gaan over het heden waarbij tevens de relatie tussen jong en oud tot uitdrukking komt. De voorvertoning vond plaats in de liturgische nevenruimte, de plek waar destijds ook de Monologen zijn opgevoerd. Een gemengd publiek woonde de preview bij, één van hen was Duco de Bruijn van Pendrecht Zet Door. Na afloop werd er door enkele spelers nog even nagepraat (middelste foto).
We verklappen nog niet alles maar er zijn drie Pendrecht Dialogen geschreven. Eén van de dialogen gaat over twee bejaarde dames, wonend in Sonneburgh en gekluisterd aan een rolstoel, die door twee jonge stagiaires uitgelaten worden. Op 27 september gaan de Pendrecht Dialogen in première in het Pendrecht Theater.

Achterin de kerk (onderste foto) waren enkele informatiestandjes, o.a. van Rita’s Reisbureau (gericht op mensen met een minimum inkomen) en inloophuis Het Verhaal. Daarnaast exposeerde Eveline van Rooy met een selectie van haar schilderijen. Zes verschillende werken met de naam Profeten heeft ze speciaal voor de Nacht der Kerken geschilderd, vier daarvan zijn op de foto te zien.

Met een korte sluitingsdienst werd het programma in de Sint Bavokerk afgesloten. Mede omdat Pendrecht nogal “uit de route” lag is de opkomst bescheiden gebleven. Toch sprak pastoor Kees Bruin van een geslaagde avond. Hij dankte iedereen voor zijn of haar bijdrage en sprak daarna de zegen uit.