Nachtmis in de Sint Bavokerk

Zaterdagavond

24 december 2011

om 22:00 uur

is de nachtmis van

de Onze Lieve Vrouwe van Lourdes Parochie.

Pater Bert van Tol zal voorgaan en

het Dames- en Herenkoor

en het

Ritmisch koor

velenen hun medewerking.