Nachtmis in de Sint Bavokerk

Zaterdag 24 decemer om 22:00 is de nachtmis van de Sint Bavokerk. Pater Bert van Tol zal voorgaan en er wordt medewerking verleend door het Dames- en Heren- en het Ritmisch koor.
Zaterdagavond

24 december 2011

om 22:00 uur

is de nachtmis van

de Onze Lieve Vrouwe van Lourdes Parochie.

Pater Bert van Tol zal voorgaan en

het Dames- en Herenkoor

en het

Ritmisch koor

velenen hun medewerking.