Nader onderzoek naar mogelijke blindganger

Vandaag 31 augustus is er een brief uitgegaan naar de bewoners van het Biezelingeplein en de Yersekestraat.
Al eerder werden bewoners ingelicht dat er misschien een blindganger in de grond zit.
Er is toen met apparatuur bekeken of er iets in de grond zat dat op een bom lijkt. Er is inderdaad iets ontdekt, maar of het om een bom gaat of om iets anders is nog niet te zeggen.
Daarvoor is nader onderzoek nodig. Dat gebeurt dus vanaf 27 september en zal twee weken in beslag nemen. Als er een stuk ijzer of iets dergelijks zit zal dat gewoon met rust gelaten worden.
Zit er een bom dan zullen bewoners direct ingelicht worden en zal het ding verwijderd worden.