Namens de vogels ‘hartstikke’ bedankt

En er kwam nog een emailbericht met foto’s van de boom achter de Ostreaflat.
Het commentaar bij de laatste mail over de boom achter de Ostreaflat aan de Sommelsdijkstraat spreekt voor zich:

‘Dit is de laatste mail over de boom en namens alle vogels die er hebben gerust en gebroed, hartelijk dank voor het rooien, (grapje) maar eigenlijk wel een beetje serieus.

Ik zal een paar foto’s mailen die nooit meer gemaakt kunnen worden en dan zijn er nog de pimpelmees en de vink die zo vlug waren dat ik er geen foto van kon maken

groetjes,’

Hoe groet je eigenlijk in vogeltaal?

Zoals meneer De Uil van de Fabelskrant?