Nationale Straatspeeldag in de Halsterenstraat

Wat is de Nationale Straatspeeldag?
Sinds 1994 wordt er in Nederland elk jaar een Nationale Straatspeeldag gehouden. Op die dag worden overal in ons land straten afgesloten voor verkeer, zodat kinderen er zonder gevaar naar hartenlust kunnen spelen. De dag is een echte actiedag met spandoeken, folders, ouders en natuurlijk veel spelende kinderen op straat. Door het afsluiten van de straten wordt de aandacht gevraagd van omwonenden, de gemeente en voorbijgangers. Elke straat, buurt of school kan meedoen om zo de eigen omgeving veiliger en kindvriendelijker te maken.
Kinderen spelen graag buiten. Ze doen dat op de stoep, op straat, op een speelveld, in een speeltuin of op andere plaatsen. Veel kinderen lopen van huis naar school en terug. Ook dan spelen ze vaak onderweg. In veel wijken wordt buiten spelen steeds gevaarlijker door het verkeer. Vooral auto’s rijden dikwijls veel te hard in woonwijken. Dit leidt regelmatig tot verkeersongevallen waarbij kinderen betrokken zijn. Jaarlijks worden rond de duizend kinderen in een ziekenhuis opgenomen als gevolg van een verkeersongeval.
Door het gevaar dat het verkeer tegenwoordig voor kinderen oplevert, durven veel ouders hun kinderen niet meer alleen buiten te laten spelen. Zelf naar school lopen, kan vaak ook niet meer. Deze ontwikkeling leidt tot minder bewegingsvrijheid van de kinderen. De kinderen kunnen niet meer spelen waar ze dat het liefst doen. Ze worden letterlijk beperkt in hun mogelijkheden. Ook het toezicht door volwassenen, wat steeds meer nodig is, beperkt de kinderen in hun vrije gevoel. Dit kan op den duur invloed hebben op het lichamelijk en psychisch functioneren van kinderen.
De Nationale Straatspeeldag vraagt op een speelse manier aandacht voor een kindvriendelijke inrichting van buurten en straten. De actie doet een beroep op buurtbewoners en voorbijgangers om hun verkeersgedrag onder de loep te nemen. De actiecomités nodigen vertegenwoordigers van de gemeente uit om bij de actie aanwezig te zijn. De gemeente kan zo op een directe manier in gesprek komen met kinderen en ouders uit een buurt of straat. De problemen die kinderen en ouders in hun buurt of straat ervaren, kunnen dan besproken worden en er kunnen oplossingen en ideeën aangedragen worden. Uit voorgaande straatspeeldagen blijkt dat het contact dat op deze wijze gelegd wordt tussen buurten en gemeente vaak leidt tot aanpassingen en verbeteringen, bijvoorbeeld snelheidsbeperkende maatregelen, veilige oversteekplaatsen of gewoon meer speelruimte.
Een straatspeeldag maakt buurtbewoners bewuster van hun verkeersgedrag.

In de Halsterenstraat werd door de Opzoomergroep de straat afgezet. Er was een quiz met vragen over verkeersborden en over verkeersveiligheid. Wat moet je doen als er een ongeluk gebeurt?

Na de quiz waren er wedstrijdjes in de straat op steppen, op fietsen en traptraktors De kinderen uit de straat konden ongestoord door auto’s hun gang gaan.

De kinderen uit de Halsterenstraat hadden een prachtige dag. Zij werden naast de Opzoomergroep in de straat geholpen door TOS en door twee maatschappelijke stagiaires. Yin Nin Lin en Cindy Rocha Semedo waren voor de tweede keer bij een straatactiviteit betrokken en doen zo een belangrijke stap in hun schoolopleiding.

De straat keek terug op een geslaagde dag. Vooral de quiz werd erg op prijs gesteld.