Naw Roz aan de Oldegaarde

Naw Roz wordt gevierd op 21 maart in Afghanistan en omringende landen. Het betekent zoveel als nieuw licht. Oh ja natuurlijk de lente begint. En voor de mensen uit Afghanistan en omgeving begint dan hun nieuwe jaar. Op nieuwjaarsdag planten ze dan een boom.
Sardar heeft er in zijn leven al heel wat geplant. Tot de oorlog kwam en hij moest vluchten. Hij kwam in Pendrecht terecht en werd actief in de wijk dankzij Mensen maken de Stad. Altijd in een bescheiden rol. Hij komt liever niet op de voorgrond.
Maar op Naw Roz 2011 vonden de mensen rond de zoektocht naar de Ziel van Pendrecht het toch eens tijd om ook eens langs de bescheiden bewoner van de Oldegaarde te gaan. Zij hadden een boompje bij zich, een jonge magnolia. Sardar was geraakt. Hij zei: ‘Nu hoef ik nooit meer uit Pendrecht weg. Dit is mijn thuis!’

Vitaal Pendrecht gaat de magnolia van Sardar volgen.

En wenst hem een gelukkig nieuw jaar.