Nieuw cursusseizoen Rotterdamse Volksuniversiteit

Al bijna 100 jaar verzorgt de volksuniversiteit een breed scala aan opleidingen en cursussen. Gezien het aantal cursisten dat zich jaarlijks aanmeldt voorziet het aanbod in een duidelijke behoefte. Er is een Open Dag zaterdag 8 september 13:00u – 16:00u.
NIEUW CURSUSSEIZOEN ROTTERDAMSE VOLKSUNIVERSITEIT

De directeur van de Volksuniversiteit laat het volgende weten:

Al bijna 100 jaar verzorgt de volksuniversiteit een breed scala aan opleidingen en cursussen. Gezien het aantal cursisten dat zich jaarlijks aanmeldt voorziet het aanbod in een duidelijke behoefte.

Open dag zaterdag 8 september 13:00u – 16:00u.

Zaterdag 8 september 13.00 uur gaat het nieuwe cursusseizoen van de Volksuniversiteit Rotterdam van start met een open dag. Meer dan 200 cursussen en lezingen staan op het -wederom boordevolle- programma voor het cursusseizoen 2012/2013. Een voorproefje hiervan krijgt u op de open dag.

Nieuwe cursussen als website bouwen, compactfotografie en filosofie, maar ook ballet: van klassiek tot modern sluiten goed aan bij hedendaagse interesses. Succesnummers als Nederlands als 2e taal (NT-2), Spaans of Beter Engels spreken gaan uiteraard weer van start.
Het streven van de Volksuniversiteit Rotterdam is betaalbare en goede cursussen voor iedereen.

Ook senioren hebben een warm thuis gekregen bij de Volksuniversiteit. Inmiddels is er een veelzijdig cursusprogramma voor senioren onder de naam MOVO. Daarnaast breidt de volksuniversiteit uit op de locatie Zuid, met een vergroot cursusaanbod.

Crisis en uw cursus: wat merkt u ervan?

De gemeente Rotterdam heeft besloten om per 2012 de subsidie deels te laten vervallen. De Volksuniversiteit kan een dergelijk gat in de begroting niet dichten zonder verregaande maatregelen te nemen. Zo zouden de cursussen zelfs tot 25% duurder kunnen worden. Dit is in strijd met het beleid en de visie van de organisatie: zij wil goede en betaalbare cursussen aanbieden aan alle Rotterdammers. Vorig jaar volgden 5000 mensen een cursus bij de Rotterdamse Volksuniversiteit. Mensen uit Hillegersberg en van Zuid, autochtoon en allochtoon, jong en oud.

Voor de vele Rotterdammers met een wat kleinere beurs zou bij een prijsverhoging de drempel te hoog worden om een cursus te volgen. Hiermee wordt hen de mogelijkheid ontnomen om op een ongedwongen manier nieuwe kennis op te doen, te leren voor je plezier. Daarnaast is samen leren ook een perfecte manier om nieuwe contacten op te doen, te participeren en integreren. Dit zou voor veel mensen onmogelijk worden bij gebrek aan budget. Daarom houden de Volksuniversiteit de prijzen op een zo laag mogelijk niveau, zonder concessies te doen aan de kwaliteit.

Kom naar de open dag op zaterdag 8 september tussen 13:00u en 18:00u

Graag nodigen we Rotterdam uit om op zaterdag 8 september van 13:00u tot 16:00u de nieuwe cursussen te ontdekken op de open dag! Er zijn activiteiten voor iedereen en alles is laagdrempelig toegankelijk. Kom dus naar de Volksuniversiteit, Heemraadssingel 275-277.

Voor meer informatie: www.volksuniversiteit.nl.

Over de Volksuniversiteit Rotterdam

De Volksuniversiteit biedt iedereen, ongeacht achtergrond of inkomen de mogelijkheid zich te ontwikkelen, of om bij te blijven. De prijzen worden zo laag mogelijk gehouden. Een vooropleiding is meestal niet nodig.
De lessen worden gegeven in groepen van maximaal 20 cursisten. Hoewel het gaat om het plezier van het leren, wordt er uiteraard serieus gewerkt en daar hoort natuurlijk ook het maken van huiswerk bij. U wordt begeleid door gediplomeerde, ervaren docenten.

Hoe bereikt u de Volksuniversiteit?

De Volksuniversiteit maakt gebruik van twee locaties. De hoofdvestiging ligt aan de Heemraadssingel 275-277, bijna op de hoek met de Nieuwe Binnenweg in Delfshaven.

* Tramlijn 4, halte Heemraadsplein en 2 minuten lopen.
* Metro, halte Coolhaven en 4 minuten wandelen langs de Heemraadssingel.
* De mogelijkheden voor parkeren zijn beperkt, en tot 18.00 uur is het betaald parkeren. Bij de parkeermeter kan uitsluitend met een chipknip betaald worden.
* De etages zijn met de lift te bereiken. Direct voor de deur is een invalidenparkeerplaats.
* In IJsselmonde (lokatie ‘Zuid’) maken we gebruik van de lokalen van vmbo-school De Palmentuin, Palmentuin 77-79. (Tramlijn 23, halte Prinsenplein en 4 minuten lopen.)

Geschiedenis

In het kader van een algemene beweging voor volksontwikkeling, gericht op onderwijs voor alle lagen van de bevolking, werden in het begin van de twintigste eeuw in tal van plaatsen in Nederland volksuniversiteiten gesticht. De eerste ontstonden in de grote steden.

Prof. dr. S.R. Steinmetz, oprichter van de eerste volksuniversiteit van Nederland, in Amsterdam in 1913, en van de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU) in 1918, formuleerde onderstaande doelstelling in 1928:

“De volksuniversiteit stelt zich ten doel bij te dragen aan de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van de inwoners van het Rijk der Nederlanden, ongeacht hun afkomst, hun religieuze of politieke overtuiging. Behalve door overdracht van informatie op gebieden der exacte en geesteswetenschappen ter vermeerdering van parate kennis, streeft zij naar dit doel door mogelijkheden te bieden tot verruiming van inzicht in geestelijke en kunstzinnige stromingen en in de maatschappelijke ontwikkeling, zulks ter bevordering van het zelfstandig denken en voelen en dienovereenkomstig zelfstandig handelen op grond van vrijwillig aanvaarde eigen verantwoordelijkheid. De volksuniversiteit beseft dat de individuele mens onverbrekelijk verbonden is met het geheel der menselijke samenleving. Zij wil derhalve de persoonlijke ontwikkeling van het individu stellen tegen de achtergrond van en in nauw verband met de maatschappij in al haar facetten. De volksuniversiteit streeft naar het bieden van kansen voor een voortdurende ontwikkeling van de persoon als individu en als lid van de menselijke samenleving in alle levensfasen.”

——————————–
Theo Ruijter | Directeur | 010 476 12 00 | theo.ruyter@vu-rotterdam.nl