Nieuwbouw van De Tuin op het Zuiden schiet uit de grond

Tussen de twee foto’s zit een periode van twee jaar. De bovenste foto is gemaakt op 11 september 2010, de onderste op 29 juni 2008. Beide foto’s zijn genomen vanaf het dak van de Zuiderkroon.

Wie de bovenste foto wat nauwkeuriger bekijkt kan er veel op zien. Links op de voorgrond zijn twee van de drie woontorens in aanbouw langs de Burghsluissingel zichtbaar. De lange blokken daarachter liggen aan de Ellewoutsdijkstraat. Het lange blok nieuwbouw links achteraan ligt aan de Krabbendijkestraat.

De Krabbendijkestraat is nu een straat met contrasten: aan de ene kant staan gloednieuwe huizen terwijl aan de overkant de met stalen platen dichtgemaakte portiekflats en bejaardenwoningen wachten op de slopershamer.

Dwars door het nieuwbouwgebied komt een nieuw voetpad, het Ovezandepad, maar daarover meer in een ander bericht.