Nieuwe communicatie medewerkers

Zij hebben een eigen bureau Arrias & Loos. Je kunt nader kennis met hen maken op hun site www.arrias-loos.nl
Sinds kort werken zij voor Pendrecht Zet Door en gaan de communicatie van deze campagne verzorgen.
Links op de foto Astrid Loos en rechts Rosana Arrias.

Zij gaan de komende tijd kennis maken met alle betrokkenen bij Pendrecht Zet Door. Op de foto stappen ze de keuken bij de BOP binnen om een stukje mee te lopen met de schouw door de Tholenbuurt.
De dag erop gingen ze verder kennis maken met de BOP en ondersteuners van deze bewonersorganisatie. Ze liepen daar dagburgemeester Mario Bos en bestuurslid van de BOP Kees Brand tegen het lijf. Een aantal bewoners hebben inmiddels nauwelijks geheimen meer voor hen.
Na de inwerktijd zullen ze Pendrecht positief in het nieuws gaan brengen. Zij zijn daarbij vooral op zoek naar de vitale kernen in de wijk.