Nieuwe winkeliers krijg je zo wel!

Veldhoen maakte ook foto’s van het ophangen van de sfeerverlichting aan de luifels.

Kijk zo trek je misschien ook nieuwe ondernemers naar Plein 1953.