Nieuwjaarscollege van Vitaal Pendrecht

Woensdag 1 februari 2012 om 19:30 uur zal in de Open Hof Kerk het nieuwjaarscollege van Vitaal Pendrecht plaatsvinden met een overzicht van het jaar 2011 door dagburgemeester Mario Bosch. En er zijn andere bijdragen.
Aanvankelijk stond dit college gepland op woensdag 18 januari. Er is echter meer tijd nodig om de financiën voor een dergelijke bijeenkomst bij elkaar te harken. De bakens zijn verzet en er is wat meer tijd nodig om alles rond te maken.

De nieuwe datum is 1 FEBRUARI 2012. De maand januari zit immers al boordevol met recepties terug- en vooruitblikken, dus die maand slaat Vitaal Pendrecht ook met het oog op allerlei goede voornemens om in 2012 wat gewicht te verliezen even over.

En bovendien is het weer nog steeds niet winters genoeg. Vorig jaar werd de nieuwjaarsbijeenkomst al op 2 januari gehouden en lag er zo’n gezellig pak sneeuw en dat zou in februari best wel weer eens het geval kunnen zijn.

Eén van de programmaonderdelen van het eerste college van de Pendrecht Universiteit in 2012 is de traditionele terugblik op het voorafgaande jaar door dagburgemeester Mario Bosch waarvan de eerste pagina hiernaast al in beeld is gebracht.

Verder zal er veel muziek op het programma komen te staan. En dit jaar ook dans van de Rainbow Arts Group.

Het college begint om 19:30 uur en zal om 21:30 uur worden afgesloten. Plaats van handeling de Open Hof Kerk aan de Middelharnisstraat.

Uiteraard zal ingegaan worden op het komende jaar en wat er ondanks de financiële onzekerheid al bekend is van het programma voor het jaar 2012 in Pendrecht.