Nog beter te zien!

Mario maakte nog een foto, waarop beter te zien is wat de stormschade is.

Gelukkig raakte de boom net niet de lantaarnpaal, anders ………

De dagburgemeester let ook op de openbare verlichting!