Nog een jubileum, 10 jaar Vitaal Pendrecht

Op de foto Willem Giezeman, Pieter Tops en Eefke Cornelissen. Zij vertelden een eigen gemaakt kerstverhaal op het eerste wijkfeest van Vitaal Pendrecht op Plein 1953 bij de hoogste boom van Rotterdam op 19 december 2003.

Mario herinnerde de redactie eraan, dat het vandaag 13 oktober 2013 precies 10 jaar geleden is dat het initiatief tot Vitaal Pendrecht werd genomen.

Hij schrijft:

‘Het initiatief voor Vitaal Pendrecht is genomen door drie wijkbewoners: Gerard Boom, Bien Hofman en Baby Jamanika. Ook zij waren de negatieve berichtgeving over de wijk meer dan zat en wilden iets positiefs doen om het tij te keren. Ze werden op 13 oktober 2003 door Dominic Schrijer (Deelgemeente Charlois), Pieter Tops (Universiteit van Tilburg) en Willem Giezeman (Resident University Europe in Den Haag) uitgedaagd om eens te laten zien wat Pendrecht kan. Toen ontstond het ludieke idee om de grootste kerstboom (“hoger dan de Noorse boom op de Coolsingel”) naar Pendrecht te halen en daaromheen een wijkfeest te organiseren. Er waren nog slechts 2 maanden te gaan tot kerst dus snelheid om alles rond te krijgen was een eerste vereiste.’

Dominic Schrijer belde een aantal mensen op en nodigde Pieter Tops uit om iets te komen vertellen over zijn concept dat hij Vitale Coalities noemde. Als bewoners, ambtenaren, politici en woningcorporaties de handen ineen slaan rond een positieve actie dan zet je in één keer een enorme stap in de richting van het vernieuwen van een wijk of buurt of stad.

Naast de genoemde mensen zaten ook aan tafel: Cemal Kumas van het Turks Huis in Pendrecht, At Polhuis, de wijkpredikant, Lidwien van den Houten, de wijkcoördinator, Hester Verbeek, hoofd buurt en wijk van de Nieuwe Unie (nu Woonstad Rotterdam, Heleen Westerman van het bestuur van de Bewonersorganisatie Pendrecht en Rieks Westrik, opbouwwerker.

Na het voorstellen van elkaar werd meteen het punt van de vitale coalities aangesneden. En gekeken naar een actie, die bewoners aan zou spreken. Dominic Schrijer beloofde dat hij, als portefeuillehouder van de deelgemeente er alles aan zou doen om de actie ook te laten slagen. Nou dat gebeurde. Op 19 december stond er een bijzonder multi-religieus feest en werden de lichtjes van de kerstboom ontstoken door maar liefst 4 burgemeesters: Ivo Opstelten, loco burgemeester Christiansen van Oslo, dagburgemeester Mario Bosch en nachtburgemeester Roger Huys, beiden van Pendrecht.