Nog een paar plaatjes van de Kinderraad Pendrecht

Op de foto’s is de publieke tribune te zien en portefeuillehouder Alaattin Erdal die de raad van de kinderen van Pendrecht langs gaat.

Op de site van Vitaal Pendrecht staat het volgende verslagje van de presentatie van de raad.

De kinderraad staat met Walid als held de maand mei centraal binnen de campagne Pendrecht is goed bezig en woensdag 18 mei was het zover. Na maanden van voorbereidingen presenteerde de 10 kinderen van de kinderraad Pendrecht aan de deelraad van de deelgemeente Charlois hun plannen over wat volgens hun beter moet in de wijk. Voor deze middag was speciaal uitgenodigd de portefeuillehouder van de deelgemeente Charlois, Alaattin Erdal.
De presentatie werd vertoond door een eigen gemaakt kort filmpje. Waarop een actie tegen hondenpoep voorbij kwam en waarbij zowel het baasje als de hond beloont werd als ze de hond op de juiste plek uitlieten. Verschillende wijkbewoners hebben de kinderen op straat geïnterviewd met de vraag over wat zij miste in de wijk. Maar ook de ludieke verkeersactie op de hoek Slinge- Kerkwervesingel kwam op de film voorbij. Bij deze actie hebben de kinderen van de kinderraad samen met de kindercampus Pendrecht eigen verkeersborden gemaakt en zijn toen op een woensdagmiddag het verkeer gaan regelen. Folders werden aan de automobiliste uitgedeeld en handtekeningen verzameld om de vraag naar verkeersbrigadiers kracht bij te zetten.
Na deze mooie presentatie werd om beurten door een van de kinderen van de kinderraad aan deelraadslid Alaattin Erdal een vraag gesteld. Maar de meest dringende vraag aan hem was toch wel, dat zij graag verkeersbrigadiers bij de oversteek wilde hebben als de kinderen uit school kwamen. Alaattin beloofde dat hij vanuit de deelgemeente wilde zorgen voor kleding en verkeersborden, maar dat de kinderen vooral aan de ouders moesten vragen of zij als vrijwilliger dit op zich wilde nemen. Ook Han Adema wijkagent van Pendrecht zegde toe mee te helpen, daar waar hij kon. Nu al meldde de politie deze oversteek goed in de gaten en letten zij erop dat automobilisten de voetgangers voorrang geven bij het oversteken. Doen ze dat niet dan volgt er een dure bekeuring.
Ook hadden de kinderen nog een verrassingsvraag voor Alaattin Erdal, want zij hebben te horen gekregen dat er geen subsidie meer is voor de Kindercampus Pendrecht en vinden dit erg jammer. Want zonder de kindercampus is er straks geen kinderraad meer en worden er ook geen leuke dingen meer georganiseerd voor de kinderen op de woensdag en vrijdagmiddag. Ook hierop beloofde Alaattin Erdal aan de Kinderraad, dat zij vanuit de deelgemeente Charlois er alles aan zullen doen de kindercampus overeind te houden, maar de beslissing hierover ligt bij het Stadhuis. Ze zullen de uitdrukkelijke wens van de Kinderraad zeker meenemen in het gesprek hierover.
De Kinderraad heeft deze middag een prachtige presentatie gegeven en goede vragen gesteld aan de portefeullehouder Alaattin Erdal en laten zien dat ook zij goed bezig zijn in Pendrecht.