Nog een plastic inzamelbak

Er is er naast die bij de Schuddebeursstraat nog één.
Op de Tiengemetenhof staat er ook één.

Een inzamelaar voor plastic.

‘t Is maar dat je het weet!