Nog meer Pendrecht in Echo

Op pagina 1 van De Echo van woensdag 18 mei 2011 staat dus de opening van het Turks Huis en op pagina 3 volgt er veel Pendrecht nieuws.
De activiteit ‘Pendrecht een wijk waar muziek in zit!’ wordt onder het kopje, ‘Muziek in Pendercht’ aangekondigd. En daarnaast staat een artikel over de oplevering van het Ovezandepad met een grote foto van de dagburgemeester van Pendrecht, die de lantarenpaal waaraan het straatnaambord Ovezandepad is bevestigd vasthoudt.
Een andere dan de foto hiernaast.
Er staat ook een stuk op die pagina over de Kinderraad.

In de vorige editie stonden trouwens ook veel zaken rond Pendrecht. Vandaar hiernaast nog maar even de foto van de medewerkers van de Rollatorwerkplaats Pendrecht.

Op de voorpagina kondigt de redactie aan dat er ook op internet een mogelijkheid komt om het regionieuws via dichtbij.nl te gaan volgen. Er is op die site zelfs een mogelijkheid om zelf nieuws te leveren.

Er is nu al via www.webregio.nl aan regionieuws te komen, maar men wil meer van deze voorzieningen samenbrengen.