Nog ruimte bij herdenkingstocht

Het idee ontstond uit een gesprek tussen het Turks Huis in Pendrecht en de portefeuillehouder van de deelgemeente Charlois. De deelgemeente en Woonstad Rotterdam dragen bij in de kosten en de deelnemers doen zelfs ook een duit in het zakje. 60 jaar en een dag nadat de watersnoodramp plaatsvond, zaterdag 2 februari 2013, wordt een herdenkingstocht gehouden.

Het verhaal kwam op pagina 2 van het laatste bewonersmagazine ‘In de Kijkerd’ en er meldden zich ruim 30 deelnemers aan.

Waar ging het ook alweer allemaal om? 60 jaar geleden in de nacht van zaterdag 31 januari 1953 op zondag 1 februari 1953 richtte een stormvloed een enorme watersnoodramp met ruim 1800 slachtoffers aan. Later in datzelfde jaar werd de eerste steen voor het nieuwe Pendrecht gelegd en kregen alle straten van die wijk namen van plaatsen in Zuid West Nederland waar slachtoffers gevallen waren. Veel mensen die de laatste tijd in Pendrecht zijn komen wonen kennen die geschiedenis eigenlijk nauwelijks. Ze winkelen wel in de Krabbendijkestraat en lopen weleens over Plein 1953.

Een bustocht met uitleg zou een mooie invulling kunnen zijn van zo’n 60-jarige herdenking. In 2003 werd er immers in de wijk ook stilgestaan bij de ramp en de straatnamen van Pendrecht. De tocht werd gepland en gaat met een touringcar van Milot Reizen van Plein 1953 bij de ALDI naar het werkeiland “Neeltje Jans”. Daar wordt het informatiecentrum bezocht en wordt de lunch gebruikt.

De route voert verder langs de Deltawerken, want zo heet het enorme plan dat na de ramp bedacht en uitgevoerd is om het laag gelegen gedeelte van ons land droog te houden. Een groot project waar Nederland om geroemd wordt. En waar technieken zijn aangewend waarover Nederland geraadpleegd wordt vanuit de hele wereld. Een onderdeel daarvan ligt in de Nieuwe Waterweg, de Maeslantkering. Een plek waar je met openbaar vervoer niet kunt komen en ook deze grote stormvloedkering wordt tijdens de tocht aangedaan. De foto toont die kering vanuit de lucht en vanuit het westen gezien. De kering is te zien in bijna gesloten toestand. Eén keer per jaar wordt getest of de enorme afsluiting werkt. Dat zal op 2 februari overigens niet het geval zijn.

Er is nog ruimte in de touringcar. Wie mee wil, kan zich aanmelden bij Bien Hofman op 06 12 444 013 of info@vitaalpendrecht.nl
De eigen bijdrage is € 20,–.

De touringcar vertrekt zaterdag 2 februari om 8.30 uur vanaf de Tiengemetenhof bij de Karel de Stouteflat/ALDI naar Neeltje Jans.

Daar volgt een presentatie, rondleiding en lunch, allen bij de prijs inbegrepen.

Op de terugweg gaat de tocht langs de Maeslantkering ter hoogte van Rozenburg.

Om 16.00 uur wordt de tocht afgesloten met een presentatie van het Museum Rotterdam over het fotoproject Pendrecht in het Pendrecht Museum, Plein 1953 nummer 57.