NPoint organiseerde conferentie over Onderwijsinnovtie & Talentontwikkeling

Woensdagavond 23 mei organiseerde NPoint (Nederlands Platform voor Onderwijsinnovatie en Talentontwikkeling) een samenwerkingsverband van 21 verschillende onderwijscentra, een conferentie met sprekers en een paneldiscussie over onderwijsinnovatie @ talentontwikkeling.
NPOINT (Nederlands Platform voor Onderwijs Innovatie en Talentontwikkeling) is een samenwerkingsverband van 21 verschillende onderwijscentra, waar zo’n 400 vrijwilligers werkzaam zijn. Deze centra voeren regionaal activiteiten uit op het gebied van talentontwikkeling, weekendscholing en onderwijsevenementen.

De werkwijze van NPOINT wordt gekenmerkt door een brede ervaring op het gebied van naschoolse onderwijs- en talentontwikkelingsactiviteiten. NPOINT behartigt de belangen van haar partners en biedt ondersteuning in lesmateriaal, communicatie en bedrijfsvoering. Hierbij is het delen van kennis van groot belang. NPOINT heeft kwaliteit, professionaliteit en efficiëntie voorop staan.

Woensdagavond 23 mei was er op de Erasmus Universiteit in ht A-Gebouw een conferentie van NPoint over Onderwijsinnovatie en Talentontwikkeling.

In zijn welkomstwoord haalde voorzitter Murat Alici een uitspraak aan die toegeschreven wordt aan Albert Einstein: Het leven is als fietsen … om in evenwicht te zijn, moet je in beweging blijven.
Hij zette daarmee wel de toon.
Na hem kwam Ilyas Bagci, directeur van het Cosmicus College, een school, die in 2006 begon met rond de 80 havo vwo stidenten. Cosmicus is Grieks voor wereldburger en dat is ook waartoe het collge je wil opleiden. Inmiddels zijn er rond de 600 studenten, maar heel groot wil de school niet worden.
Op het programma staan vakken als Technasium, waarin je leert onderzoeken en ontwerpen en Entrepenasium, waarin je van alles leert over ondernemen en leiderschap. Ilyas vroeg zich in de inleiding af waarom er eigenlijk geen Olympiade Wiskunde is of Biologie.
De school wil het beste uit de leerlingen halen, maar niet alleen op het gebied van kennis ook op het sociaal-emotionele terrein.
Na hem kwam Wilma Gillis-Burleson, directeur van Legato BV, een onderneming die in mentorschap doet. Legato zorgt voor de juiste mentor bij wat Wilma de menti noemt.
De laatste spreker was Piet Boekhoud, lector aan de Hogeschool Rotterdam, en niet geboren maar wel een getogen Pendrechtenaar. Luisteren naar Piet is voor menigeen die in onderwijs geïnteresseerd is een genoegen. Onderwijs is volgens hem de relatie tussen de docent en een leerling en hij kan zich erg kwaad maken over tot wat het vaak verworden is: managen van klokuren. Hij roept op tot optimistisch onderwijs. Het gaat om ruwe diamanten en een diamant slijp je met een diamant. Een andere term die in zijn betoog voorkwam was ‘ontdekken’, dat moet je heel letterlijk nemen vindt hij: ergens het dek afhalen. Als voorbeeld noemde hij Nelli Cooman. Die door enthousiasme ontdekte dat ze ontzettend hard kon lopen. Er moeten uitdagende omgevingen komen voor de jeugd van Rotterdam met geïnspireerde onderwijzers. Geef ze een iPad was één van uitspraken.
Tot slot riep hij dan ook voor de participatie en tegen de uitsluiting.
Er volgde een paneldiscussie met Hans van der Vlist, sg van het ministerie van OCW, Mario Stam, wethouder van Schiedam en de hiervoor genoemde sprekers.
Een inspirerende bijeenkomst en ……. voor het komende college over onderwijs werd meteen Piet Boekhoud vastgelegd om als deskundige zijn bijdrage te leveren.

Zie verder de website van npoint voor mee bijeenkomsten door heel Nederland heen.